Příspěvky podle kategorií: Podmínky používání

1
bře

Stránka Ochrana osobních údajů obsahuje podrobné informace o metodách shromažďování, používání a ochraně osobních údajů uživatelů našeho portálu. Zahrnuje vysvětlení práv subjektů údajů a postupů pro jejich uplatnění. Důraz je kladen na transparentnost a bezpečnostní opatření v rámci zpracování údajů.