Ochrana osobních údajů

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali přístupem k našemu webu mudrvesely.cz a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Tato stránka Ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jak jsou chráněny. Dále obsahuje informace o vašich právech ve vztahu k údajům, které o vás shromažďujeme. Revidujeme a aktualizujeme naši politiku pravidelně, aby odpovídala aktuálním právním a technologickým standardům.

Sběr a použití osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány, když se rozhodnete se registrovat na našem webu, přihlásit k odběru newsletteru nebo když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Používáme tyto informace k lepšímu porozumění vašim potřebám a k poskytování relevantních informací o našich službách. Vaše údaje nikdy neposkytujeme třetím stranám k marketingovým účelům.

Bezpečnost a ochrana údajů

Zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám poskytnete. Používáme řadu bezpečnostních technologií a postupů, aby byly vaše údaje chráněny před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Tyto opatření zahrnují moderní technologie šifrování a fyzické zabezpečení zařízení, na kterých jsou údaje uloženy. Přestože neexistuje systém, který je zcela bezpečný, děláme vše pro maximalizaci bezpečnosti vašich údajů.

Práva subjektů údajů

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které u nás máte uloženy, a můžete požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání. Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím na [email protected]. Snažíme se reagovat na všechny legitimní žádosti do jednoho měsíce. Pokud máte stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu.

Kontaktní informace vlastníka

Vlastníkem a provozovatelem webu mudrvesely.cz je Vojtěch Beneš, se sídlem na adrese: Udolní 53/33, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na [email protected].